Membrii voluntari înscriși în proiectul LacRoSIG

Nr. Crt. Nume Specializare An
1 Alion George-Ștefan Geografia Mediului III
2
Foșalău Manuel
Geografie II
3 Mega Mădălina Riscuri Naturale și Amenajarea Teritoriului II
4
Olaru Irina -Cristina
Geografia Turismului în Limba Franceză III