Participări GISTURIS – până în prezent

 

 1. Boicu Daniel, 2018, „Determinarea potențialului de reîncărcare a apei subterane pentru anii 2010-2011 utilizând metoda AHP. Studiu de caz: Câmpia Moldovei”, Simpozionul Național Studențesc „Mihai David”, Rarău;
 2. Căciulă Marina, 2018, „Utilizarea Facebook-ului ca metodă de cercetare. Studiu de caz: Festivalul de muzică UNTOLD din Cluj-Napoca”, Simpozionul Național Studențesc „Mihai David”, Rarău;
 3. Căciulă Marina, 2018, ”An analysis of festival experiences in Romania. Case study: Untold”, Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, Iași;
 4. Ioan Patricia, 2018, „Analiza potențialului cicloturistic din Zona Metropolitană Iași utilizând metode de cercetare integrative”, Simpozionul Național Studențesc „Mihai David”, Rarău;
 5. Racariu Vasilica, Stoleriu Cristian, Stăuceanu Marina, 2018, „Evaluarea calității apei freatice pe baza interpolării datelor obținute cu ajutorul multiparametrului Hach Lange”, „Simpozionul Internațional “Sisteme Informaționale Geografice”, Iași;
 6. Racariu Vasilica, Urzică Andrei, Albu Marian, Enea Andrei, Iosub Marina, Stoleriu Cristian, 2018, ”Educational management, using web instruments. Case study: “GISTURIS” student club website”, Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, Iași;
 7. Stăuceanu Marina, Stoleriu Cristian, Racariu Vasilica, 2018, „Presiunile și amenințările pentru Pădurea Tudora RONPA 0248”, Simpozionul Internațional „Sisteme Informaționale Geografice”, Iași;
 8. Urzică Andrei, Șorea Ionuț, Căciulă Marina, Bejenaru Alina, 2018, ”Comparative analysis between different satellite-derived indexes applied on water surfaces. A case study of Stânca – Costești storage lake”, Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, Iași;
 9. Boicu Daniel, 2019, „Tendințe în variația nivelurilor piezometrice. Studiu de caz sudul Câmpiei Moldovei”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 10. Căciulă Marina, 2019, „Utilizarea Facebook-ului ca metodă de cercetare. Studiu de caz: Festivalul de muzică UNTOLD din Cluj-Napoca”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 11. Căciulă Mădălina, Stoleriu Oana, 2019, „A profile of music festival-goers in Romania. Case study: Untold”, Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, 2019;
 12. Ioan Patricia, 2019, „VIGO în geografia mentală a cicloturiştilor”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 13. Mega Mădălina, 2019, „Extreme pluviometrice în Subcarpații Vrancei”, Simpozionul International „Universul Științelor”, Iași;
 14. Mega Mădălina, Damian Andreia, Vrînceanu Ionuț, 2019, „Analiza spațială asupra evoluției ghețarului Saleina, Elveția, în contextul schimbărilor climatice globale, utilizând tehnici GIS, imagini satelitare și date climatice”, Simpozionul Național Studențesc „Mihai David”, Rarău;
 15. Pîrtică Marius, Căciulă Marina, Șorea Ionuț, Urzică Andrei, 2019, „Utilizarea platformei ArcGIS Online ca unealtă de creare a unui WebGIS”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 16. Pîrtică Marius, Căciulă Marina, 2019, „Potențialul hidroturistic al sectorului Dunării: Baziaș-Porțile de Fier”, Conferința Internațională „Aerul și apa, componente ale mediului”, Cluj-Napoca;
 17. Racariu Vasilica, 2019, „Studiu preliminar în determinarea unor parametri care stau la baza estimării calității apei în localitatea Ruseni, județul Neamț”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 18. Stăuceanu Marina, 2019, „Presiunile și amenințările pentru Pădurea Tudora RONPA0248”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 19. Șorea Ionuț, 2019, „Estimarea efectivului de populație expus zgomotului rutier. Studiu de caz: mun. Vaslui”, Conferința Națională „Constantin Brătescu”, Constanța;
 20. Șorea Ionuț., Stoleriu Cristian, Ursu Adrian, Urzică Andrei, 2019, ”Assessment of the population exposed to road traffic generated noise”, Conferința GEOBALCANICA, Sofia;
 21. Urzică Andrei, Șorea Ionuț, Pîrtică Marius, 2019, „Modelare hidrologică 2D în vederea realizării hărților de risc necesare planurilor de management împotriva inundațiilor”, Simpozionul Național al Studenților Geografi, București;
 22. Vrînceanu Ionuț, 2019, „Evaluarea riscului la inundație pe sectorul Sitetului din zona Municipiului Pașcani”, Simpozionul International „Universul Științelor”, Iași;