Planul proiectului AccesIS

 Proiectul nr.  002/10.10.2017

Accesibilitatea în oraşul Iaşi pe mijloace de transport în comun (AccesIS)

Descriere

Proiectul urmăreşte organizarea a 2 ateliere de lucru pentru instruirea unui grup de 10-15 persoane în vederea utilizării  software-ului ArcGis în studiul accesibilității oraşului Iaşi pe mijloacele de transport.  În acest scop, cursanții vor învăța să utilizeze diverse unelte din software-ul ArcGis. Rezultatul final va fi un set de materiale cartografice utile publicului larg și factorilor decidenți (administrație publică, Regia Autonomă de Transport Public Iași etc).

Beneficiari

 • membrii Clubului Studențesc GISTURIS,
 • studenți ai Facultății de Geografie și Geologie.

Obiective

 1. Învăţarea unor metode de analiză şi modelare spaţială;
 2. Calcularea și reprezentarea cartografică a unor indicatori de accesibilitate.
 3. Analiza accesibilității orașului Iași pe mijloace de transport.

Resurse necesare

 • Sală cu calculatoare (20)
 • Software: ArcGis.
 • 10-15 persoane cu nivel mediu de utilizare a softului ArcMap.

Metodologie

Pentru o analiză SIG a sistemului de transport o serie de vectori sunt necesari:

 • Localizarea stațiilor de transport;
 • Localizarea populației la nivel de grid/adresă;
 • Rețeaua urbană de drumuri/alei;
 • Rutele și frecvența mijloacelor de transport;
 • Vectorii sunt manipulați cu ajutorul networkanalyst utilizând diferite instrumente de lucru cum ar fi  (Arii de deservire, ClosestFacility și crearea unui Network Dataset).

Activități

 • Crearea unui networkdataset pentru analize de accesibilitate;
 • Utilizarea metodelor de analiză a accesibilității (closestfacility, service area);
 • Utilizarea unor funcții de analiză spațială (extract bymask, clip, union, merge).

Durata proiectului

 • Proiectul include organizarea a două workshop-uri cu o durată de 2 ore fiecare, urmând a fi prelungit, în eventualitatea unei cereri a studenților;
 • Workshopul 1: 30 octombrie/6 noiembrie 2017 , orele 16,00-18,00, sala 654;
 • Workshopul 2:  6/ 13 noiembrie 2017 , orele 16,00-18,00, sala 654.

Finalitatea proiectului

Pe durata celor 2 ateliere de lucru va fi elaborat un set de materiale cartografice (hărți de deservire a populației la transportul în comun) ilustrând accesibilitatea oraşului Iaşi pe mijloace de transport în comun precum și posibile soluții de introducere a unor rute noi de transport în comun.

Beneficiile membrilor

 • dezvoltarea competențelor în utilizarea Sistemelor Informatice Geografice;
 • eliberarea unor adeverinţe de participare cursanților.

Responsabil proiect

Studentă Marina Căciulă (An II, Geografia Turismului)

Cadre didactice coordonatoare: 

                Lect. univ. dr. Oana Stoleriu
                Asist. univ. dr. Roşu Lucian
                Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu