Planul proiectului HidRoSIG25k

Proiectul nr. 1/10.10.2017

Baza digitală a rețelei hidrografice a României la scara 1:25.000 (HidRoSIG25K)

            Descriere

Proiectul de față va urmări generarea unei rețele hidrografice a României în format digital–vectorial  (geodabase/shapefile/rvc/etc.), având ca bază digitizare hărților topografice 1:25.000. Această bază de date vectorială va fi completată cu tabele de atribute care să conțină informații cu referire la caracteristicile generale ale fiecărui curs de apă. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Organizația Non-guvernamentală Envirogis și cu Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie, Iași,  vor fi beneficiarii acestui set de date.

            Beneficiari

 • Organizația Non-guvernamentală Envirogis;
 • Clubul Studențesc GISTURIS;
 • Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie.

           Obiective

 1. Crearea unor strate vectoriale cu rețeaua hidrografică permanentă și temporară a României, digitizând planurile topografice 1:25.000 și corectarea celor deja existente.
 2. Identificarea toponimelor râurilor și popularea tabelei de atribute.
 3. Utilizarea stratelor vectoriale în vederea obținerii de bazine hidrografice de diferite ordine;
 4. Realizarea de analize statistice asociate fiecărui curs de apă și fiecărui bazin hidrografic.

         Resurse necesare

 • Resurse umane: 5-10 persoane;
 • Materiale cartografice: hărți topografice 1:25.000;
 • Software: ArcGis / TNTMips / Global Mapper / Quantum GIS / InkScape / Illustrator / CorelDraw.

  Metodologie

Planurile topografice vor fi împărțite pe județe și distribuite tuturor celor care doresc să participe la acest proiect. Pe baza materialului oferit, în primă fază, se vor face corecții asupra vectorilor deja existenți, urmând ca apoi să se realizeze digitizarea on-screen a rețelei hidrografice permanentă și temporară corespunzătoare fiecărui județ, dar și atribuirea de etichete privind toponimia râurilor. După ce se finalizează și se validează vectorii cu rețeaua hidrografică la 1:25.000, se vor genera bazine hidrografice de diverse ordine utilizând modele numerice existente pe diferite servicii web. Analiza statistică va fi de tip descriptiv, pentru fiecare curs de apă și bazin hidrografic.

         Activități

 • digitizare on-screen;
 • generarea și popularea unei tabele de atribute;
 • crearea de layout-uri;
 • crearea unor postere de prezentare.
 • Utilizarea unor funcții de analiză spațială (extract, calculate statistics, buffer, etc).

        Durata proiectului

Proiectul se va derula pe decursul semestrelor de activitate universitară, fiecare membru stabilindu-și programul de lucru de comun acord cu membrii și coordonatorii implicați. Perioada va fi menționată pe protocoale de colaborare cu statut de voluntariat.

           Proiectul este în derulare la data de 10.03.2023.

 

       Finalitatea proiectului

Generarea unei hărți cu întreaga rețea hidrografică a României în cadrul Facultății de Geografie și      Geologie, Departamentul de Geografie, dar și posibilitatea de utilizare a datelor în elaborarea de articole științifice, teze de doctorat, disertație ori licență.

       Beneficiile membrilor

 • Oferirea de către conducerea Organizației Non-guvernamentale Envirogis a unor certificate de voluntariat pe baza activității și durata de lucru a fiecărui membru;
 • Dezvoltarea cunoștințelor în ceea ce privește domeniul Sistemelor Informatice Geografice;
 • Însușirea unor atribuții și dezvoltarea spiritului de responsabilitate colectivă;
 • Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă și de a preda setul de date în termenul stabilit.

      Responsabil proiect

            Student Alex-Andrei Cuvuliuc (An III, Geografie) – 2022 – prezent

Masterand Andrei Urzică (An I, Geomatică) (2017-2020)

           

      Cadre didactice coordonatoare:

Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu
Asist. cerc. dr. Andrei Enea
Asist. cerc. dr. Alin Mihu-Pintilie