Simpozioane Studentești

Pentru diseminarea rezultatelor științifice, recomandăm participarea la următoarele manifestări studențești. Site-ul conferințelor, precum și data și locația ultimei ediții sunt trecute ca notă informativă (mențiune: această listă poate suferi schimbări și va fi actualizată, în funcție de evenimentele disponibile, precum și eventualele detalii legate de acestea)

  1. Simpozionul Național Studențesc “Mihai David”, 15-18 nov 2018, Rarău/Iași
  2. Simpozionul Național al Studenților Geografi, 30-31 mar 2019, București
  3. Conferința Națională “George Vâlsan”, 5-7 apr 2018, Cluj-Napoca
  4. Conferința Națională “Constantin Brătescu”, 3 mai-2 iun 2019, Constanța
  5. Sesiunea Internațională de Comunicări științifice Studențești „Zilele Cercetării Științifice Studențești din Universitatea „Constantin Brâncuși”, 16-18 mai 2019, Târgu Jiu
  6. International Conference “Geography, Environment and GIS, for students and young researchers”, 23-25 mai 2019, Târgoviște
  7. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Anghel Saligny”, 27-28 mai 2020, Galați
  8. International Student Conference Water for Sustainable Development (WSD), 21-23 iun 2018, Constanța
  9. Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 13-14 apr 2019, București
  10. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Știință. Cultură. Civilizație”, 5-7 mai 2019, Oradea