Planul proiectului DarkTourIS

Proiectul nr. 004/10.10.2017

 Turismul întunecat în Iași (DarkTourIS)

 

Descriere

Proiectul urmăreşte identificarea și cartografierea resurselor turistice locale în vederea elaborării unor produse turistice de tipul Turism Întunecat. Studenții  se vor documenta și vor cartografia atracții specifice. Produsele finale vor fi hărți turistice interactive și propuneri de trasee turistice specializate.

Beneficiari

 • membrii Clubului Studențesc GISTURIS;
 • studenți ai Facultății de Geografie și Geologie.

Obiective

 • Învăţarea unor metode de colectare și cartografiere a datelor spațiale;
 • Investigarea și prezentarea importanței turistice a unor atracții din Iași;
 • Propunerea de trasee turistice specializate.

Resurse necesare

 • Resursă umane: 10-20voluntari ;
 • calculatoare (2);
 • Software: ArcGis;
 • GPS sau telefon mobil (aplicații android).

Metodologie

 • documentarea bibliografică clasică/virtuală;
 • observația în teren;
 • formarea echipelor de lucru;
 • cartografiere digitală.

Activități

 • documentarea pentru identificarea și prezentarea importanței turistice a  resurselor turistice existente;
 • deplasarea în teren pentru colectarea datelor;
 • cartografierea datelor;
 • realizarea hărților;
 • testarea și valorizarea produsului turistic creat.

Durata proiectului:  23 octombrie 2017 – în acest moment se află în derulare (10.03.2023).

Finalitatea proiectului

 • harta atracțiilor turistice întunecate din Iași;
 • harta turistică a cimitirului „Eternitatea” Iași;
 • propuneri de trasee ghidate specializate.

Beneficiile membrilor

 • dezvoltarea competențelor în utilizarea Sistemelor Informatice Geografice;
 • aprofundarea și transferul de cunoștințe, între membrii cercului și cadrele didactice, în cadrul întâlnirilor tematice, legate de Geografia Turismului, Planificare Teritorială și elemente de Geomatică;
 • dezvoltarea competențelor de ghidaj în turism;
 • o mai bună cunoaștere a obiectivelor turistice din Iași, a orașului în sine (străzi, obiective turistice, monumente ș.a.).

Responsabili proiect

               Studentă Denisa-Elena Ursu (An III, Geografie) 2022-prezent

               Studentă Teodora Răduțac (An II, Geografia Turismului în limba franceză) 2017-2019
               Studentă Maria Milatinovici (An II, Geografia Turismului în limba franceză) 2017-2019

Coordonatori (cadre didactice)

               Lect. univ. dr. Oana Stoleriu
               Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu