Planul proiectului LacRoSIG

Proiectul nr. 003/10.10.2017

Baza digitală a fondului lacustru al României (LacRoSIG)

 

Descriere

Proiectul de față va urmări generarea fondului lacustru al României în format digital (kmz, shapefile, rvc), având ca bază digitizarea unor hărți la diferite scări cât și a unor imagini satelitare/ortofotoplanuri, utilizând programele ArcGIS, TNTMips, Google Earth. Baza vectorială va fi apoi exportată în format shapefile, în continuare urmând a fi completată la nivel de bază de date cu privire la caracteristicile generale ale fiecărui lac în parte. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Organizația Non-guvernamentală Envirogis și cu Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie, Iași,  care vor fi beneficiarii acestui set de date.

Beneficiari

 • Organizația Non-guvernamentală Envirogis;
 • Clubul Studențesc GISTURIS;
 • Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie.

Obiective

 • Crearea unor strate vectoriale cu fondul lacustru al României, digitizând hărți topografice la diferite scări, imagini satelitare/ortofotoplanuri și corectarea stratelor deja existente.
 • Identificarea toponimelor lacurilor și popularea tabelei de atribute aferente (în cazul absenței toponimului, se va recurge la denumirea folosind cel mai apropiat sat/comună/oraș, urmat de un calificativ cifric sau numeric în cazul existenței mai multor suprafețe lacustre langa o așezare umană dată);
 • Utilizarea stratelor vectoriale în vederea obținerii unei situații concrete cu privire la suprafața luciului de apă național cât și răspândirea acestora în teritoriu;
 • Realizarea de analize statistice asociate suprafețelor lacustre ținînd cont de diferiți parametri fizico-geografici.

Resurse necesare

 • Resurse umane: 5-7 persoane;
 • Materiale cartografice: hărți topografice la diferite scări, imagini Google Earth;
 • Software: ArcGis / TNTMips / Global Mapper / Quantum GIS / Google Earth / InkScape / Illustrator / CorelDraw.

Metodologie

Planurile topografice vor fi împărțite pe județe și distribuite tuturor celor care doresc să participe la acest proiect. Pe baza materialului oferit, în primă fază, se vor face corecții asupra vectorilor deja existenți, urmând ca apoi să se realizeze digitizarea on-screen a suprafețelor lacustre corespunzătoare fiecărui județ, dar și atribuirea de etichete privind toponimia acestora. După ce se finalizează și se validează vectorii, se vor aplica diferite funcții în GIS pentru extragerea unor parametri fizico-geografici de pe Modelul Numeric al Terenului al României cu rezoluția de 30 de metri. Analiza statistică va fi de tip descriptiv, pentru fiecare lac.

Activități

 • Digitizare on-screen;
 • Generarea și popularea unei tabele de atribute;
 • Crearea de layout-uri;
 • Crearea unor postere de prezentare;
 • Utilizarea unor funcții de analiză spațială (extract, calculate statistics, buffer, etc).

Durata proiectului

Proiectul se va derula pe decursul a 3 luni, fiecare membru stabilindu-și programul de lucru de comun acord cu membrii și coordonatorii implicați. Perioada va fi menționată pe protocoale de colaborare cu statut de voluntariat.

           Proiectul este în prezent în derulare pentru validare, actualizat în data de 10.03.2023.

Finalitatea proiectului

Generarea unei hărți cu întreaga suprafață a luciului de apă al României în cadrul Facultății de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, dar și posibilitatea de utilizare a datelor în elaborarea de articole științifice, teze de doctorat, disertație ori licență.

Beneficiile membrilor

 • Oferirea de către conducerea Organizației Non-guvernamentale Envirogis a unor certificate de voluntariat pe baza activității și durata de lucru a fiecărui membru;
 • Dezvoltarea cunoștințelor în ceea ce privește domeniul Sistemelor Informatice Geografice;
 • Însușirea unor atribuții și dezvoltarea spiritului de responsabilitate colectivă;
 • Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă și de a preda setul de date în termenul stabilit.

Responsabili proiect

              Student Andrei-Cosmin Olariu (An III, Geografie) 2022-prezent

               Masterand Albu Liviu-Marian (An II, Geomatică) 2017-2020
               Dr. Iosub Marina (Prof. asoc.) 2017-2020

Cadre didactice coordonatoare:

               Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu
               Asist. cerc. dr. Andrei Enea
               Asist. cerc. dr. Alin Mihu-Pintilie