Structură organizatorică

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 2019 – 2020

Coordonatori:
Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu
Lect. univ. dr. Oana Mihaela Stoleriu
Asist. univ. dr. Andrei Enea

Administratori site:
Asist. univ. dr. Andrei Enea
Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu

STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ STUDENȚEASCĂ 2017 – 2023

2022-2023 (în derulare)

Președinte:
student Andrei-Cosmin Olariu (GR33)

Vicepreședinte:
student Alex-Andrei Cuvuliuc (GR34)

Secretar:
studentă Denisa-Elena Ursu (GR34)

2019-2021

Președinte:
Masterand Ionuț Șorea

Vicepreședinte:
Masterand Marina Mădălina Căciulă

Secretar:
Masterand Mega Mădălina

2017-2019

Președinte:
Masterand Andrei Urzică

Vicepreședinte:
Masterand Liviu-Marian Albu

Secretar:
Student Ionuț Șorea