Structură organizatorică

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 2019 – 2020

Coordonatori:
Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu
Lect. univ. dr. Oana Mihaela Stoleriu
CS dr. Andrei Enea

Președinte:
Masterand Ionuț Șorea

Vicepreședinte:
Masterand Marina Mădălina Căciulă

Secretar:
Masterand Mega Mădălina

Administratori site:
CS dr. Andrei Enea
Drd. Andrei Urzică
Drd. Liviu-Marian Albu
Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 2017 – 2019

Coordonatori:
Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu
Lect. univ. dr. Oana Mihaela Stoleriu
CS dr. Andrei Enea

Președinte:
Masterand Andrei Urzică

Vicepreședinte:
Masterand Liviu-Marian Albu

Secretar:
Student Ionuț Șorea

Administratori site:
CS dr. Andrei Enea
Masterand Andrei Urzică
Masterand Liviu-Marian Albu
Conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu